Hepworth a woda użytkowaInstalacja, która jest szczególnie wrażliwa na jakość użytych materiałów to instalacja wodociągowa. Czysta, zdrowa woda, wypływająca pod odpowiednim ciśnieniem jest tym czego oczekuje każdy inwestor.

Warto wiedzieć, że rura systemu Hep2O nie zakamienia się, nie koroduje a ponadto najmniej wśród innych tworzyw sprzyja rozwojowi mikroorganizmów i bakterii, w tym Legionelli Pneumonia. Parametry pracy zgodnie z aprobatą COBRTI Instal to:temperatura pracy 60°C, maksymalna 80°C, dopuszczalna awarii 95°C, ciśnienie 10 atm.

Podstawowe sposoby prowadzenia instalacji to rozprowadzenie trójnikowe, rozdzielaczowe i mieszane, rozdzielaczowo - trójnikowe. W przypadku systemu Hep2O możliwe jest wykonanie każdego z wymienionych układów, na co pozwala szeroki asortyment.

Instalacja z rozprowadzeniem trójnikowym to najprostszy, popularny i tani sposób rozprowadzenia instalacji wodnej, podczas gdy instalacja rozdzielaczowa to sposób na najbardziej stabilne ciśnienie i temperaturę wody w przyborach sanitarnych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na:

  1. szybkość montażu
  2. prostotę doboru średnic
  3. zmniejszoną ilość elementów i połączeń
  4. możliwość umieszenia wodomierzy w szafkach
  5. możliwość etapowania prac
  6. wysoką estetykę

W asortymencie znajdują się wszystkie elementy potrzebne do wykonania dowolnego układu instalacji w tym m.in. niklowane rozdzielacze mosiężne stosowanie w rozprowadzeniu rozdzielaczowym. Każdy obieg ma możliwość odcięcia dopływu wody. Rozdzielacze z ewentualnymi wodomierzami mogą być umieszczone w zabudowanym szachcie, w standardowej szafce natynkowej lub podtynkowe bądź w specjalnej tworzywowej szafce pod glazurę.

Do rozprowadzenia instalacji zastosowanie znajduje rura "standard". W układzie trójnikowym, przy podłączaniu przyborów należy stosować gradację średnic. Jedno, dwa urządzenie pracujące nierównocześnie - średnica 15 mm, więcej - średnica 22 mm. W rozprowadzeniu rozdzielaczowym każdy przybór zasilany jest rurą o średnicy 15 mm. Przy każdym sposobie rozprowadzenia możliwe jest wykonanie cyrkulacji rurą o średnicy 15mm. Zaleca się aby w warstwie betonu bądź tynku rurę prowadzić w osłonie rury karbowanej, a ewentualne kształtki zabezpieczyć folią. Rury należy prowadzić w sposób wykorzystujący w maksymalnym stopniu ich elastyczność a co za tym idzie efekt samokompensacji. W pracy przydatne będą wygodne w stosowaniu i lekkie zwoje o długości 25, 50, 100 i 200 m. Rura jest odmierzana z opakowania w żądanej długości a reszta bezpiecznie przechowywana. Ponadto, rura po rozwinięciu ze zwoju prawie całkowicie się wyprostuje, znakomicie ułatwiając pracę instalującemu. Ilość odpadów jest ograniczona do minimum.

Podłączenie przyborów odbywa się za pomocą różnego rodzaju elementów, zależnie od potrzeb i specyfiki instalacji. W asortymencie znajdują się podejścia ustabilizowane na szynie, podejścia w osłonie z tworzywa, szyna z możliwością regulacji rozstawu podejść czy w końcu szereg złączek z gwintem.

Przy łączeniu instalacji ze źródłem ciepła wielokrotnie znajduje możliwość bezpośredniego łączenia z miedzią.Problemy w funkcjonowaniu serwisu oraz ewentualne błędy prosimy zgłaszać pod adres: serwisweb@hubomag.com
Copyright © 2009-2017 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::