Hubomag: Oferta

Oferta  1. Produkujemy pompy ciepła: woda/woda, glikol/woda o mocach grzewczych; od 6 kW.

  2. Instalujemy pompy ciepła

  3. Wykonujemy dolne źródła - kolektory glikolowe, także ich komponenty: rozdzielacze, U-rury

  4. Wykonujemy węzły cieplne - "pod klucz

  5. Wykonujemy układy sterowania i wizualizacji procesów cieplnych

  6. Glikole: przygotowujemy koncentraty płynów do; kolektorów słonecznych, dolnych źródeł pomp ciepła, układów grzewczych i chłodniczych, silników spalinowych

  7. Jesteśmy dystrybutorem: rekuperatorów

  8. Jesteśmy dystrybutorem: zbiorników c.w.u.

  9. Jesteśmy dystrybutorem; pomp obiegowych do c.o., c.w.u. firm: Halm i Laing

  10. Jesteśmy dystrybutorem: inhibitorów korozji firmy Inwex

XXI wiek przynosi nowe wyzwania w różnych dziedzinach życia, w tytułowych sposobach ogrzewania budynków także zachodzą znaczne zmiany. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to panowanie doprowadzonych do perfekcji technologii spalania ropopochodnych paliw płynnych i gazowych (Spalanie tak cennych surowców jest w pojęciu autorów tego opracowania zwyczajnym barbarzyństwem !). Obecnie przychodzi czas (i moda) na odnawialne źródła energii (OZE). Do OZE zaliczamy: kolektory słoneczne, kotły spalające biomasę, urządzenia wykorzystujące biopaliwa (drewno, oleje roślinne, bioalkohole, ...), elektrownie: wiatrowe, wodne, oraz urządzenia wykorzystujące energię wolnodostępną czyli pompy ciepła. Pompy ciepła (mimo że prawie każdy posiada w domu takową - domowa lodówka) należą jeszcze do oryginalnych sposobów ogrzewania. Pierwsze (udane) próby wykorzystania pompy ciepła do ogrzewania miały miejsce na początku XIX wieku. Mimo szybkiego rozwoju podstaw teoretycznych i technologii produkcji pomp ciepła, nie weszły one wtedy do powszechnego użytku; na przeszkodzie stanęła nieograniczona jak wtedy sądzono obfitość i niska cena paliw kopalnych (węgla, gazu, ropy naftowej).Problemy w funkcjonowaniu serwisu oraz ewentualne błędy prosimy zgłaszać pod adres: serwisweb@hubomag.com
Copyright © 2009-2017 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::