Hubomag: Pompy obiegowe

Pompy obiegowe

Pompa obiegowa górnego źródła

Pompa obiegowa górnego źródła powinna być dobrana w taki sposób, aby zapewnić w skraplaczu pompy ciepła odpowiedni przepływ wody grzewczej (patrz "Dane techniczne" zakładka "Dane Hydrauliczne" parametr Vg). Odpowiednio dobrana pompa obiegowa górnego źródła powinna zapewnić podgrzew krążącej w skraplaczu wody od 3 K do 5 K, uzyskuje się wtedy optymalne parametry pracy pompy ciepła (możliwie mała średnia temp. skraplania) poprzez zmniejszenie chwilowej temp. skraplania oraz zmniejszenie amplitudy oscylacji temp. skraplania w czasie poszczególnych cykli włączania i wyłączania pompy ciepła. Zbyt mała pompa obiegowa może utrudniać regulację układu, włącznie z uniemożliwieniem osiągnięcia parametrów maksymalnych (temperatury maksymalnej wody w układzie c.o. i temperatury maksymalnej wody w zasobniku c.w.u.). Najczęściej nie są znane opory już wykonanej instalacji rozprowadzenia ciepła w budynku - szczególnie dotyczy to domów jednorodzinnych, dla których nie wykonuje się takich obliczeń. Można oczywiście zlecić ich wykonanie, lecz koszt takiej usługi jest wysoki. W praktyce można zastosować dwie metody określenia oporów hydraulicznych instalacji. Pierwszy sposób polega na spięciu instalacji wewnętrznej "na krótko" - czyli bez pompy ciepła dowolną pompą obiegową oraz przepływomierzem lub zwyczajnym wodomierzem. Po odczytaniu przepływu, na podstawie znanych charakterystyk zamontowanej pompy można określić opory instalacji grzewczej w budynku. Po skorygowaniu odczytanych w ten sposób oporów o opór skraplacza wynoszący ok. 2 m, można dokonać doboru pompy obiegowej zapewniającej odpowiedni przepływ przez skraplacz pompy ciepła. Drugi sposób stosuje się gdy w układzie już działa pompa ciepła. Przez określenie podgrzewu na skraplaczu działającej pompy ciepła i odszukaniu w danych technicznych mocy grzewczej pompy ciepła dla danych warunków jej pracy można z dobrym przybliżeniem określić przepływ wody w instalacji grzewczej. Odnosząc się do charakterystyk zamontowanej pompy obiegowej można określić łączny opór hydrauliczny instalacji górnego źródła. Znajomość tego oporu i wymaganego przepływu pozwoli w takim przypadku optymalnie dobrać pompę obiegową.Problemy w funkcjonowaniu serwisu oraz ewentualne błędy prosimy zgłaszać pod adres: serwisweb@hubomag.com
Copyright © 2009-2017 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::