Hepworth w ogrzewaniu podłogowymOgrzewanie podłogowe należy do ogrzewań płaszczyznowych w którym ciepło przekazywane jest do otoczenia z całej powierzchni grzejnej. Do zalet ogrzewania podłogowego należą m.in.: równomierność rozkładu temperatury w pomieszczeniu, wyeliminowanie lub ograniczenie ilości grzejników, możliwość zastosowania w obiektach nietypowych - zabytkowych, bardzo wysokich. Ciśnienie w instalacji ogrzewania podłogowego nie powinno przkraczać 3bar. Odpowiednio wykonany system ogrzewania podłogowego jest idealnym rozwiązaniem w przypadku ogrzewania budynku pompą ciepła.

Centralnym elementem instalacji jest systemowy rozdzielacz ze stali nierdzewnej do którego przyłączone są pętle grzewcze umieszczone w warstwie wylewki betonowej - jastrychu. Rozdzielacz jest za pośrednictwem rurociągów tranzytowych łączony z pionem lub bezpośrednio ze źródłem ciepła. Poprawne działanie ogrzewania podłogowego zależy m.in. od prawidłowego wykonywania izolacji cieplnej. Izolacja musi być płaska, sucha i wytrzymała na ściskanie.


Układanie płyt izolacyjnych można wykonywać po uprzednim uprzątnięciu i wyrównaniu podłoża, oraz wykonaniu izolacji brzegowej, taśmy dylatacyjnej. Wykonanie płyty grzewczej (jastrychu) jest zadaniem budowlanym, wymagającym spełnienia szeregu warunków technicznych i powinno być konsultowane z architektem oraz firmą budowlaną.

Rozdzielacz, podobnie jak w układzie ogrzewania grzejnikowego umieszczany jest w skrzynce natynkowej lub podtynkowej. Rozdzielacze (ilość portów od 2 do 10) wykonane są ze stali nierdzewnej. Są lekkie, estetyczne i bardzo trwałe. Każdy rozdzielacz wyposażony jest w komplet zaworów odcinających, regulacyjnych oraz w systemowe elementy podłączeniowe.

Metoda łączenia sprawia, że podłączenie pętli grzewczych odbywa się błyskawicznie. Pętle grzewcze wykonuje się z rury o średnicy 16 mm, z wkładką antydyfuzyjną "barrier". Długość wężownicy nie powinna przekraczać 100 m. Rozstaw rur może wynosić od 7,5 cm do 30 cm i zależy od zapotrzebowania na ciepło a w konsekwencji od wyniku koniecznych obliczeń. Rury układa się w sposób meandrowy bądź ślimakowy i mocuje się do specjalnie przygotowanego podłoża przy pomocy np. uchwytów lub szyn montażowych.Problemy w funkcjonowaniu serwisu oraz ewentualne błędy prosimy zgłaszać pod adres: serwisweb@hubomag.com
Copyright © 2009-2017 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::