Hepworth - łączenie elementów


1) Obciąć rurę nożycami na jednym ze znaków ">". 2) Wsunąć tuleję wspomagającą w koniec rury.

3) Określić głębokość osadzenia rury w kształtce. Wcisnąć rurę na odpowiednią, pełną głębokość. 4) Sprawdzić pewność umocowania rury w kształtce poprzez próbę jej wyszarpnięcia.


Problemy w funkcjonowaniu serwisu oraz ewentualne błędy prosimy zgłaszać pod adres: serwisweb@hubomag.com
Copyright © 2009-2017 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::