Warunki pracyDla właściwego doboru mocy pompy ciepła (pamiętając że jej moc grzewcza zależy od warunków pracy), konieczna jest znajomość temperatury parowania i temperatury skraplania. Wartość temperatury parowania zależy od temperatury medium dolnego źródła "wchodzącego" do pompy ciepła i przyjmuje się, że przy zachowaniu zalecanego przepływu medium w tymże obiegu temperatura parowania jest o 5K niższa od temperatury medium dolnego źródła. W uproszczeniu (dla dobrze zaprojektowanych i starannie wykonanych dolnych źródeł) temperatura parowania wynosi ok. 0 °C dla układu woda/woda i -5 °C dla układu glikol/woda. Aby określić natomiast temperaturę skraplania konieczna jest znajomość maksymalnej temperatury wody grzewczej osiągana przy pracy pompy ciepła na ogrzewanie. Maksymalna temperatura wody grzewczej dla ogrzewania niskotemperaturowego (ogrzewanie podłogowe lub ścienne) może wynosić od 35 °C do 45 °C. Natomiast dla ogrzewania grzejnikowego wartość tą ustala się na poziomie ok. 55 °C. Przy odpowiednio dobranym przepływie w instalacji górnego źródła, temperatura skraplania jest o ok. 5 °C wyższa niż temperatura wody wyjściowej pompy ciepła. Dla uproszczenia przyjmuje się zatem, iż w przypadku ogrzewania niskotemperaturowego temperatura skraplania wynosi 30 °C lub 40 °C, natomiast dla ogrzewania grzejnikowego jest to 60 °C. W przypadku doboru mocy pompy ciepła znajomość temp. skraplania nie wpływa znacząco na wyniki, w przeciwieństwie do określenia odpowiedniej temp. parowania, od której to silnie zależy moc grzewcza pompy ciepła.Problemy w funkcjonowaniu serwisu oraz ewentualne błędy prosimy zgłaszać pod adres: serwisweb@hubomag.com
Copyright © 2009-2017 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::