Zapotrzebowanie budynku na ciepłoPompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które wymaga dość dokładnego doboru mocy grzewczej oraz dość starannego skojarzenia z innymi elementami instalacji. Podstawowym parametrem jaki musimy wyznaczyć jest więc moc grzewcza pompy ciepła w danych warunkach jej pracy. W tym celu konieczna jest znajomość zapotrzebowania ogrzewanego obiektu na ciepło. Ideałem jest gdy budynek posiada wykonane obliczenia cieplne. Obliczenia takie wykonują specjalistyczne firmy. W praktyce jednak dla mniejszych obiektów budowlanych takich jak prywatne domy mieszkalne nie wykonuje się takich obliczeń ze względu na koszty z tym związane. W takim przypadku dość dobre rezultaty (dla jednorodzinnych domów mieszkalnych o pow. do 400 m2) uzyskuje się poprzez oszacowanie zapotrzebowania na podstawie 1 m2 ogrzewanej powierzchni. Przedziały wartości tych współczynników dla poszczególnych typów budynków przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj ogrzewanego budynku

Wsp. zapotrzebowania kc [W/m2]

Stare budownictwo bez ocieplenia 80
Budynki nowe lub stare słabo ocieplone (do 5 cm styropianu lub wełny mineralnej) 65÷75
Budynki nowego bud. o średnim ociepleniu (o grubości do 10 cm) 45÷55
Budynki nowego bud. bardzo dobrze ocieplone (co najmniej 20 cm ocieplenia) 35÷45

W takim przypadku zapotrzebowanie obiektu na ciepło potrzebne do ogrzania wynosi: Qgb=kc*P, gdzie P - powierzchnia ogrzewanego obiektu w m2. W bilansie cieplnym budynku należy uwzględnić także zapotrzebowanie mocy na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Jest to szczególnie ważne w budynkach niemieszkalnych takich jak hotele, restauracje, obiekty sportowe, itp., gdzie zużycie CWU jest zazwyczaj dość wysokie. Szacunkowo można przyjąć, iż moc potrzebna do przygotowania cwu w budynku mieszkalnym wyniesie od 100 W do 300 W na osobę. W przypadku budynków użyteczności publicznej należy wykonać dokładne obliczenia według obowiązujących norm. Reasumując, wymagana moc pompy ciepła wyniesie Qw=Qgb *kb+Qcwu, gdzie kb - współczynnik biwalentności. Współczynnik kb=1 gdy pompa ciepła będzie pracowała w systemie monowalentnym (samodzielnie). Istnieje możliwość pracy pompy ciepła w systemie biwalentnym, ze wspomaganiem innym źródłem ciepła. Najczęściej jest to przepływowy podgrzewacz elektryczny montowany za pompą ciepła i uruchamiany tylko w czasie największego zapotrzebowania na ciepło. W takim przypadku współczynnik kb=1-Qbiw/Qgb , gdzie Qbiw moc źródła biwalentnego.Problemy w funkcjonowaniu serwisu oraz ewentualne błędy prosimy zgłaszać pod adres: serwisweb@hubomag.com
Copyright © 2009-2017 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::