Pompy ciepła ECO - dane hydrauliczneSymbol

Nazwa urządzenia

ECO6 ECO9 ECO12 ECO14 ECO17
Vgm [m3/h] 0,8 1,1 1,6 1,8 2,2
Vg [m3/h] 1,3 1,7 2,4 2,8 3,4
Vdwm [m3/h] 1,0 1,5 2,1 2,6 3,2
Vdw [m3/h] 1,3 1,9 2,6 3,1 3,8
Vdgm [m3/h] 1,0 1,4 2,0 2,4 2,9
Vdg [m3/h] 1,4 1,8 2,5 2,9 3,6
tgz_min [°C] 20 20 20 20 20
tgz_max [°C] 54 54 54 54 54
tdz1_min [°C] 6 6 6 6 6
tdz2_min [°C] -10 -10 -10 -10 -10
tdz_max [°C] 15 15 15 15 15
 1. Vgm [m3/h] - minimalny przepływ w inst. g.z. 1)
 2. Vg [m3/h] - zalecany przepływ w inst. g.z. 2)
 3. Vdwm [m3/h] - minimalny przepływ w inst. d.z. (w/w) 3)
 4. Vdw [m3/h] - zalecany przepływ w inst. d.z. (w/w)    4)
 5. Vdgm [m3/h] - minimalny przepływ w inst. d.z. (g/w)  5)
 6. Vdg [m3/h] - zalecany przepływ w inst. d.z. (g/w)    6)
 7. tgz_min [°C] - temp. górnego źródła minimalna
 8. tgz_max [°C] - temp. górnego źródła maksymalna
 9. tdz1_min [°C] - temp. dolnego źródła minimalna (w/w)
 10. tdz2_min [°C] - temp. dolnego źródła minimalna (g/w)
 11. tdz_max [°C] - temp. dolnego źródła maksymalna
Wyjaśnienia:

1 - dla podgrzewu wody w skraplaczu na poziomie 8K
2 - dla podgrzewu wody w skraplaczu na poziomie 5K
3 - dla schłodzenia wody o temp. 8 °C w parowniku na poziomie 4K
4 - dla schłodzenia wody o temp. 8 °C w parowniku na poziomie 3,5K
5 - dla schł. 30% roztworu glikolu etylenowego w parowniku na poziomie 5K
6 - dla schł. 30% roztworu glikolu etylenowego w parowniku na poziomie 4K


Problemy w funkcjonowaniu serwisu oraz ewentualne błędy prosimy zgłaszać pod adres: serwisweb@hubomag.com
Copyright © 2009-2017 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::